เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ๆ ตัว

รับมือกับ ฝุ่น PM 2.5 ด้วยเครื่องกรองอากาศ Xiaomi

ที่กรองฝุ่น PM 2.5 ได้ ทำลายเชื้อไวรัส กำจัดกลิ่นและเสียงเบาไม่ดังรบกวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *